top of page

Prototipleme ve Tasarım

Kullanıcılarınızın dünyasını keşfedin: İhtiyaçlarına uygun tasarımı yakalayın!
3d_design_icon.png

"Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" sürecimizin dördüncü aşaması olan "Prototipleme ve Tasarım" aşamasında, "Ideathon (Fikir Oluşturma)" aşamasında geliştirdiğimiz kavramsal tasarımları interaktif prototiplere dönüştürüyoruz.

Bu aşama, kullanıcıların deneyimini gerçek zamanlı olarak test etmemizi ve tasarımın etkisini ölçmemizi sağlar. Prototipleme ve tasarım süreci, kullanıcı odaklı çözümlerin hayata geçirildiği kritik bir adımdır.

Yenilikçi fikirlerle kullanıcı deneyimini güçlendirmek ve işletmenizin başarısını artırmak için bizimle iletişime geçin!

Image by Amélie Mourichon

SÜREÇ HAZIRLIĞI

Kavramsal Tasarımların Geliştirilmesi
1 - Ideathon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

"Ideathon (Fikir Oluşturma)" aşamasında geliştirdiğimiz fikirleri detaylı bir şekilde değerlendiririz. En uygun kavramsal tasarımları belirleriz.

2 - Kullanıcı Odaklı Tasarım

Kullanıcıların ihtiyaçları ve hedefleri temel alınarak kavramsal tasarımları oluştururuz. Kullanıcı deneyimini güçlendiren ve işletmenizin hedeflerine uygun çözümler sunarız.

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

Interaktif Prototipler Hazırlama ve Tasarım Süreci
1 - Prototip Oluşturma

Kavramsal tasarımları interaktif prototiplere dönüştürürüz. Kullanıcıların gerçek kullanım senaryolarını simüle etmek için prototipleri hazırlarız.

2 - Kullanıcı Deneyimi Testleri

Oluşturduğumuz prototipleri gerçek kullanıcılarla test ederiz. Kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak tasarımın iyileştirilmesine yönelik adımlar atarız.

3 - Prototip İyileştirmeleri

Kullanıcı deneyimi testleri sonucunda elde ettiğimiz geri bildirimleri dikkate alarak prototipleri iyileştiririz. Kullanıcıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan tasarımlar oluştururuz.

4 - Tasarımın Detaylandırılması:

Prototipleri, detaylı tasarım dokümanlarına dönüştürürüz. Bu dokümanlar, geliştirme ekibinin ve diğer paydaşların tasarımı doğru bir şekilde uygulamasını sağlar.

5 - Kullanıcı Testlerinin Yapılması

Tasarımın son halini gerçek kullanıcılarla test ederiz. Kullanıcıların gerçek tepkileri ve davranışlarına dayanarak tasarımı değerlendiririz.

6 - İteratif Yaklaşım

Elde edilen test sonuçlarına dayanarak tasarımda gerekli değişiklikleri yaparız. İteratif bir yaklaşım benimseriz ve kullanıcı geri bildirimlerini sürekli olarak dikkate alırız.

DEVAM EDERKEN

Sonuçlandırma ve Teslimat Sürecine Geçiş
Tasarımın Nihai Hali

Kullanıcı testlerinin ve iyileştirmelerin ardından tasarımın nihai halini belirleriz. Kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkaracak tasarım çözümlerini onaylarına sunarız.

Geliştirme Ekibi İle İşbirliği

Tasarımı, geliştirme ekibi ile işbirliği içinde uygulamaya hazır hale getiririz. Kullanıcı deneyimini güçlendiren ve işletmenizin başarısına katkı sağlayacak bir deneyim sunarız.

bottom of page